img
img

CULTURE - EDUCATION - ECONOMY - POLITICS

INTERSECTION

BEAUTY OF HOMELAND VIETNAM – KOREA

& SUSTAINABLE DIPLOMATIC RELATION

 

img

When talking about the beauty of a nation, a people, the first thing we always mention is Culture, and the only thing we musn’t forget is History.

img
circle
circle
circle
circle
circle
img

RESPECTED PRESIDENTS

General Secretary Nguyen Phu Trong and President Nguyen Xuan Phuc of the Socialist Republic of Vietnam.

Read more

Repected President MOON JAE IN – PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

With an open diplomacy, President Moon Jae In…

Read more

Repected President Roh Moo Hyun

During his lifetime, President Roh Moo Hyun was…

Read more
SEE MORE
img

PROUD CULTURE ART BACKGROUND

GREAT KING SEJONG - HANGUL ALPHABET 대왕 세종 - 한글 알파벳 VUA SEYONG VĨ ĐẠI - Bảng chữ cái tiếng HÀN

의식 문화 - VĂN HÓA LỄ NGHI -RITUAL CULTURE

RITUAL CULTURE - 의식 문화 - VĂN HÓA LỄ NGHI

VĂN HÓA LỄ HỘI  - 축제 문화 – FESTIVAL CULTURE

FESTIVAL CULTURE - 축제 문화 – VĂN HÓA LỄ HỘI

TRADITIONAL COSTUME - HANBOK 한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK

TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

TRADITIONAL COSTUME - HANBOK 한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK

VIETNAMESE TRADITIONAL COSTUME – AO DAI 베트남 전통 의상 - AO DAI Trang phục truyền thống Việt Nam – Áo Dài

VIETNAMESE TRADITIONAL COSTUME – AO DAI 베트남 전통 의상 - AO DAI Trang phục truyền thống Việt Nam – Áo Dài

WORLDWIDE FAMOUS MOVIES 세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

WORLDWIDE FAMOUS MOVIES 세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 세계적으로 유명한 영화 WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

WORLDWIDE FAMOUS MOVIES 세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

NỀN ÂM NHẠC XUẤT SẮC THẾ GIỚI WORLDWIDE EXCELLENT MUSIC BACKGROUND 전 세계적으로 뛰어난 음악

WORLDWIDE EXCELLENT MUSIC BACKGROUND 전 세계적으로 뛰어난 음악 NỀN ÂM NHẠC XUẤT SẮC THẾ GIỚI

VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC  KOREAN CULINARY CULTURE 한식문화

KOREAN CULINARY CULTURE 한식문화 VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM VIETNAMESE CULINARY CULTURE 베트남 요리 문화

VIETNAMESE CULINARY CULTURE 베트남 요리 문화 VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM

VĂN HÓA THANH TỊNH – HOA SEN – NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH Culture of Peace and purity in soul – Lotuses – Meditation Art 영혼의 평화와 순결의 문화 – 로터스 - 명상의 예술

Culture of Peace and purity in soul – Lotuses – Meditation Art 영혼의 평화와 순결의 문화 – 로터스 - 명상의 예술 VĂN HÓA THANH TỊNH – HOA SEN – NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH

00 / 00
img