img

Mr. Jung Woo Sung

UNHCR's GOODWILL AMBASSADOR

Mr Jung Woo Sung – UNHCR’s Goodwill Ambassador of Korea under the United Nations General Assembly and the United Nations Economic and Social Council;

Producer – Writer – Famous Actor

Since the early 2010s, Mr. Jung Woo Sung has begun to pay attention to deep social problems. Therefore, in June 2015,he was officially appointed as the first Goodwill Ambassador of the South Korean High Commissioner for Refugees.

UNHCR is an organization under the General Assembly of the United Nations and the United Nations Economic & Social Council.

These are 2 organizations representing initiatives and advancements on human rights and peace; promote economic, social, cultural and educational programs around the world.

Meanwhile, UNHCR was born with the specific purpose of commanding and coordinating international activities to protect refugees, solve and address refugee issues around the world.

UNHCR has been awarded the Nobel Peace Prize twice: 1954 and 1981. The United Nations High Commissioner for Refugees Goodwill Ambassadors (UNHCR) are famous figures representing the UNHCR and use their talents and reputation to support refugees.

Refugees are one of the deeply humanistic issues around the globe besides hot and urgent issues such as the last Covids 19 pandemic, World peace conflict, environment, climate change and information technology innovation,…

From 2014 up to now, Mr. Jung Woo Sung has visited many refugee accommodation organizations in the world from Nepal, Bangladesh, South Sudan, Lebanon, Iraq, Djibouti to Malayisa…. felt and shared with a lot of people and traumatic circumstances… understanding the fragmentation, wandering…not knowing where home is, and where the pitiful refugees are from… On World Refugee Day 2019, Mr. Jung Woo Sung’s memoir “If You Can See What I Have” was published.

The book reflects Mr. Jung Woo Sung’s journey and feelings towards the refugees over the past 7 years, since 2014… All proceeds from the sale of his books are transferred to UNHCR for further customary support for refugees.

In addition to the spiritual and material support for the refugees, in 2019, He also joined hands with famous Korean artists to donate hundreds of million won when the Covids 19 pandemic spreads in Korea. With the desire to contribute to a better society, he used to share in a seminar on Global Issues on KBS National Television “If I have the ability, I wish everyone would be better together…” I hope to contribute to sharing good values ​​for the community and society through our educational and volunteer projects. I really hope our hearts spread more and more love to all of you…..

Woo Sung

UNHCR's GOODWILL AMBASSADOR

Goodwill Ambassador Mr. Jung Woo Sung

Ms. Truong Nguyen Dieu Anh

FOUNDER

Founder & CEO of Phuoc Tue Training & Education Development Joint Stock Company, also a member of the Cambridge English Teacher of the Cambridge University.

“I am a person who has been passionate with the young generation, and has a lot of enthusiasm for education. Acting in the field of education 10 year…being born from a family with an educational tradition… I always aspire to dedicate my knowledge and enthusiasm to the country, to the community… Now seems like a blessing … when I happened to watch a Clip about the charity activities of the United Nations High Commissioner for Refugees’ Goodwill Ambassador of Korea - Mr. Jung Woo Sung. He is also a famous Korean movie actor and producer… I was really touched… and sympathized with his heart… Because of empathy, in common heart… I volunteered to set up Charity and Education JWSA Foundation, taking the name of Jung Woo Sung as a tribute to his great heart, greatness and deep heart…At the same time I also hope our JWSA Educational Charity Foundation/Fund will be a bridge connecting my good relationship with Korea… which I always feel heavy in my heart and love all of you…as my second Homeland…where your National Language Day is also the day I was born…let out my first cry…welcome this life…..Our Charity Foundation will officially operate from March 2021 with two main areas of Education and Volunteer interwoven.

You can see the specific content of the project here

We believe that “Everything that comes from the heart goes to the heart” “If we (humanity) hold hands together, all of us form a circle that never ends…we will surely be together to contribute to creating a better world”

 

 

DieuAnh

FOUNDER

CEO - Teacher Ms. Truong Nguyen Dieu Anh

img

Nội dung chính Dự án của chúng tôi

Mr. Jung Woo Sung

UNHCR's GOODWILL AMBASSADOR

Mr Jung Woo Sung – Đại sứ thiện chí của UNHCR tại Hàn Quốc thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc; Nhà sản xuất-Biên kịch-Diễn viên điện ảnh nổi tiếng.

img

Nụ cười trẻ thơ…nụ cười của những người tị nạn…những con người khao khát được sống một cuộc sống bình thường như bao người…nhưng bao nhiêu năm qua…họ không biết đâu là quê hương…đâu là nhà…..nhưng dù bao khó khăn…..trong ánh mắt của họ vẫn luôn ngời sáng tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau…..ngời sáng niềm tin, hy vọng, tình yêu và hạnh phúc…..

img

Vì vậy, chúng tôi có ý định rõ ràng là ngoài việc thực hiện dự án Giáo dục đóng góp cho cộng đồng Việt Nam và Hàn Quốc thông qua phương thức trực tuyến, đầu năm 2022 chúng tôi sẽ mở chi nhánh đầu tiên tại Sadang-dong, Seoul, Hàn Quốc để trực tiếp giảng dạy cho trẻ em nghèo tỉnh nhà… Ngoài các lớp học miễn phí dành cho trẻ em nghèo và người tị nạn định cư tại Hàn Quốc, chúng tôi vẫn có hệ thống các lớp tiếng Anh bổ sung nhằm hỗ trợ giảng dạy trong chương trình phổ thông tại các trường công lập và luyện thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhưng với mức học phí rất thấp. như mô hình tôi đã và đang làm hiện nay ở Việt Nam trong 10 năm.

Chúng tôi tin rằng “Mọi thứ xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” “Nếu chúng ta (nhân loại) nắm tay nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn không bao giờ kết thúc… chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau… Lẫn nhau góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn ”.

Trân trọng,

Sáng lập Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ & Quỹ JWSA

1 .

Hướng thứ nhất là đào tạo hoàn toàn miễn phí nhằm hỗ trợ cộng đồng là người lớn và học sinh phổ thông từ 16 tuổi trở lên vì ở độ tuổi đó các em bận nhiều việc, không thể đến lớp, thời gian cũng hạn hẹp… và quan trọng là các em đã đủ trưởng thành để có sự gắn bó với phương pháp tự học. Và tôi đã luôn giữ vững lập trường của mình trong suốt 10 năm qua đó là Dạy thật, Học thật và Đo lường kết quả thực.

img

2 .

Hướng thứ nhất là đào tạo hoàn toàn miễn phí nhằm hỗ trợ cộng đồng là người lớn và học sinh phổ thông từ 16 tuổi trở lên vì ở độ tuổi đó các em bận nhiều việc, không thể đến lớp, thời gian cũng hạn hẹp… và quan trọng là các em đã đủ trưởng thành để có sự gắn bó với phương pháp tự học. Và tôi đã luôn giữ vững lập trường của mình trong suốt 10 năm qua đó là Dạy thật, Học thật và Đo lường kết quả thực.

img

Vì vậy, chúng tôi có ý định rõ ràng là ngoài việc thực hiện dự án Giáo dục đóng góp cho cộng đồng Việt Nam và Hàn Quốc thông qua phương thức trực tuyến, đầu năm 2022 chúng tôi sẽ mở chi nhánh đầu tiên tại Sadang-dong, Seoul, Hàn Quốc để trực tiếp giảng dạy cho trẻ em nghèo tỉnh nhà… Ngoài các lớp học miễn phí dành cho trẻ em nghèo và người tị nạn định cư tại Hàn Quốc, chúng tôi vẫn có hệ thống các lớp tiếng Anh bổ sung nhằm hỗ trợ giảng dạy trong chương trình phổ thông tại các trường công lập và luyện thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhưng với mức học phí rất thấp. như mô hình tôi đã và đang làm hiện nay ở Việt Nam trong 10 năm.

Chúng tôi tin rằng “Mọi thứ xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” “Nếu chúng ta (nhân loại) nắm tay nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn không bao giờ kết thúc… chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau… Lẫn nhau góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn ”.

Trân trọng,

Sáng lập Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ & Quỹ JWSA

img

Nội dung đang được cập nhật

XEM THÊM
img

CÁC CHUYẾN THIỆN NGUYỆN CỦA ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ CAO ỦY LIÊN HIÊP QUỐC JUNG WOO SUNG

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

Hình ảnh Lễ trao giải do Trung tâm Anh ngữ Phước Tuệ tổ chức.

img