img

TỔNG QUAN

RELATIONSHIPS & EMOTIONS

♥  Tình yêu

♥  Hôn nhân và Gia đình

♥  Hy vọng

♥  Sự chữa lành và bình an

♥  Lo âu – nóng giận – sợ hãi – trầm cảm

♥   Ghen ghét – Nghi ngờ – Cám dỗ – Mất mát

 


                                                 Trân Trọng ,

                                              Tác giả các bài viết

    Những nhà sáng lập Anh Ngữ Phước Tuệ và Qũy Giáo Dục Từ Thiện JWSA

 

 

 

DOWNLOAD ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Tình yêu

Hôn nhân và gia đình

Niềm hy vọng

Sự chữa lành & bình an

Lo âu – Nóng giận – Sợ hãi – Trầm cảm

Ghen ghét – Nghi ngờ - Cám dỗ - Mất mát