img

Thông điệp của Kinh Thánh

LESSONS THROUGH THE BIBLE

Với một trái tim yêu thương, giàu lòng trắc ẩn, sâu sắc nhìn thấy mọi nỗi đau của nhân loại, nghiêm khắc và công bình trong việc dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị loài người,  Lời Đức Chúa Trời, có sức mạnh giúp chúng ta thấy được con người thật của mình. Kinh Thánh có thể “xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh” (Hê-bơ-rơ 4:12). Nói cách khác, Kinh Thánh có thể giúp chúng ta thấy bản chất của mình khác với vẻ bề ngoài như thế nào. Như một tấm gương, Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra mình có những khuyết điểm nào, thấy được nội tâm thật sự của chính mình; từ đó chúng ta nhìn thấy được ánh sáng trong đường hầm tối tăm, nhìn thấy được mặt trời đằng sau những đám mây, nhìn thấy được bình minh ló dạng phía sau màn đêm tăm tối của nhân loại…..Và trái tim luôn tràn ngập yêu thương ấy chính là ánh sáng, là niềm tin, là hy vọng soi sáng biết bao trái tim những con người đang sống trong cõi trần, cõi tạm như chúng ta…..Thôn qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời soi sáng, chỉ đường, hướng dẫn cho chúng ta tự tìm ra lối đi đúng, tìm được hạnh phúc cho chính mình…..giúp chúng ta thực hành sự tu dưỡng nhân cách và bồi đắp trí tuệ mỗi ngày.

Thời xưa, khi chọn Giô-suê làm người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán với ông: “Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Đúng thế, để thành công, Giô-suê cần đọc Lời Đức Chúa Trời “ngày và đêm”, một cách đều đặn.

Đừng cố gương ép khi đọc Kinh Thánh, mà hãy luôn xem Kinh Thánh như một người bạn hữu, người bạn tri âm…..người thấu hiểu mọi nỗi đau và hạnh phúc của chúng ta trên thế gian này…..Lời của Đức Chúa Trời luôn là Lời của người Thầy vĩ đại của thế gian…..người luôn yêu thương nhân loại bằng trái tim bao la, sự bao dung và cao cả, bằng tất cả sự hy sinh và chịu tội thay cho tội lỗi của nhân loại…..nhưng Người vẫn luôn sống, vẫn luôn hiện hữu thông qua Bộ KINH THÁNH để mong loài người gìn giữ những bản chất tốt đẹp của Chúa trong từng hành động, lời nói của nhân loại…..Chuyển hóa những bản chất tốt đẹp đó trở thành của chính mình để chính chúng ta sẽ được thật sự sống một cuộc đời của Thiên Chúa, sẽ là hiện thân thật sự của Ngài…..sống một cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng trên thế gian này……

 

                                               Trân Trọng ,

                                              Tác giả bài viết

Những nhà sáng lập Anh Ngữ Phước Tuệ và Qũy Giáo Dục Từ Thiện JWSA

 

 

 

 

DOWNLOAD ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

SÁNG THẾ KÝ - MÔI-SE - 1513 TCN

XUẤT AI CẬP - MÔI-SE - 1512TCN

LÊ VI - MÔI-SE - 1512 TCN

DÂN SỐ - MÔI-SE 1473 TCN

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ - MÔI-SE 1473 TCN

GIÔ-SUÊ - GIÔ-SUÊ - kh. 1450 TCN

QUAN XÉT – SA-MU-ÊN - kh. 1100 TCN

RUTH – SA-MU-ÊN - kh. 1090 TCN

SAMUEL 1 – SA-MU-ÊN ; GÁT ; NATHAN - kh. 1078 TCN

SAMUEL 2 – GÁT ; NATHAN - kh. 1040 TCN

CÁC VỊ VUA 1 – GIÊ-RÊ-MI – 580 TCN

CÁC VỊ VUA 2 – GIÊ-RÊ-MI – 580 TCN

SỬ KÝ 1 – Ê-XƠ-RA – kh. 460 TCN

SỬ KÝ 2 – Ê-XƠ-RA – kh. 460 TCN

Ê-XƠ-RA – Ê-XƠ-RA – kh. 460 TCN

NÊ-HÊ-MI – NÊ-HÊ-MI – s. 443 TCN

Ê-XƠ-TÊ – MAC-ĐÔ-CHÊ – kh. 475 TCN

GIÓP – MÔI-SE – kh. 1473 TCN

THI THIÊN – ĐA VÍT và những tác giả khác – kh. 460 TCN

CHÂM NGÔN – SA-LÔ-MÔN_A-GU-RƠ_LÊ-MU-ÊN – kh. 717 TCN

TRUYỀN ĐẠO – SA-LÔ-MÔN – tr. 1000 TCN

NHÃ CA – SA-LÔ-MÔN – kh. 1020 TCN

Ê-SAI – Ê-SAI – s. 732 TCN

GIÊ-RÊ-MI – GIÊ-RÊ-MI – 580 TCN

AI CA – GIÊ-RÊ-MI – 607 TCN

Ê-XÊ-CHI-ÊN – Ê-XÊ-CHI-ÊN – kh. 591 TCN

ĐA-NI-ÊN – ĐA-NI-ÊN – kh. 536 TCN

Ô-SÊ – Ô-SÊ – s. 745 TCN

GIÔ-ÊN – GIÔ-ÊN – kh. 820 TCN

A-MỐT – A-MỐT – kh. 804 TCN

ÁP-ĐIA – ÁP-ĐIA – kh. 607 TCN

GIÔ-NA – GIÔ-NA – kh. 844 TCN

MI-CHÊ – MI-CHÊ – tr. 717 TCN

NA-HUM – NA-HUM – tr. 632 TCN

HA-BA-CÚC – HA-BA-CÚC – kh. 628 TCN

XÔ-PHÔ-NI – XÔ-PHÔ-NI – tr. 648 TCN

HA-GAI – HA-GAI – 520 TCN

XA-CHA-RI – XA-CHA-RI – 518 TCN

MA-LA-CHI – MA-LA-CHI – s. 443 TCN

MA-THI-Ơ – MA-THI-Ơ – kh. 41 CN

MÁC – MÁC – kh. 60-65 CN

LU-CA – LU-CA – kh. 56-58 CN

GIĂNG – SỨ ĐỒ GIĂNG – kh. 98 CN

CÔNG VỤ – LU-CA – kh. 61 CN

RÔ-MA – PHAO-LÔ – kh. 56 CN

CÔ-RINH-TÔ 1 – Phao-lô – kh. 55 CN

CÔ-RINH-TÔ 2 – Phao-lô – kh. 55 CN

GA-LA-TI – Phao-lô – kh. 50-52 CN

Ê-PHÊ-SÔ – Phao-lô – kh. 60-61 CN

PHI-LÍP – Phao-lô – kh. 60-61 CN

CÔ-LÔ-SE – Phao-lô – kh. 60-61 CN

TÊ-SA-LÔ-NI-CA 1 – Phao-lô – kh. 50 CN

TÊ-SA-LÔ-NI-CA 2 – Phao-lô – kh. 51 CN

TI-MÔ-THÊ 1 – Phao-lô – kh. 61-64 CN

TI-MÔ-THÊ 2 – Phao-lô – kh. 65 CN

TÍT – Phao-lô – kh. 61-64 CN

PHI-LÊ-MÔN – Phao-lô – kh. 60-61 CN

HÊ-BƠ-RƠ – Phao-lô – kh. 61 CN

GIA-CƠ – Gia-cơ (Em Chúa Giê-su) – tr. 62 CN

PHI-E-RƠ 1 – Phi-e-rơ – kh. 62-64 CN

PHI-E-RƠ 2 – Phi-e-rơ – kh. 64 CN

GIĂNG 1 – Sứ đồ Giăng – kh. 98 CN

GIĂNG 2 – Sứ đồ Giăng – kh. 98 CN

GIĂNG 3 – Sứ đồ Giăng – kh. 98 CN

GIU-ĐE – Giu-đe (Em Chúa Giê-su) – kh. 65 CN

KHẢI HUYỀN – Sứ đồ Giăng – kh. 96 CN