img

Khóa học

Cô Diệu Anh

Giáo viên

Chương Trình Phổ Thông – Tầm nhìn Tổng Quan

Hiện nay, chương trình tiếng Anh ở bậc học Phổ Thông ở Việt Nam là…

35 Student
11 Tháng Một 2011

Ms. Dieu Anh

Teacher

Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế – Tầm Nhìn Tổng Quan

Khóa học này được thiết kế cho các học sinh, sinh viên, người đi làm…

35 Student
25 Tháng Mười Một 2019

Ms. Dieu Anh

Teacher

Tiếng Anh Giao Tiếp – Khung Căn Bản – Khung Bậc 2/6

Tổng Quan Khóa Học Khóa học này được thiết kế cho các học sinh, sinh…

38 Student
30 Tháng Ba 2021

Cô Diệu Anh

Giáo viên

Tiếng Anh Thương Mại (Business English Preliminary – BEC)

Khóa học này được thiết kế cho sinh viên, sinh viên, người đi làm, nhân…

38 Student
30 Tháng Ba 2021

Thành tựu Điển hình

Nội dung đang đươc cập nhật

img